Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος 113.088 ευρώ.


Στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, θα εγκριθούν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2010 και θα προταθούν οι νέες για το 2011, δίχως να προβλέπεται νέα μείωση.Ο κ. Β.Ράπανος, πρόεδρος του δ.σ. είχε ακαθάριστες αποδοχές 423.750 ευρώ, ο κ. Απ.Ταμβακάκης, διευθύνων σύμβουλος 405.750 ευρώ και ο συνδικαλιστής, πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος 113.088 ευρώ.